Nar man gott kanner att ett partner kanns gansk befinner sig vi mestadel betydligt

Nar man gott kanner att ett partner kanns gansk befinner sig vi mestadel betydligt Ingen kanner saso jag… icke, icke hon atminston… Hurdan visar hanar att dom befinner sig kar no? Sam hurda visar kvinn att dom ar kara? Det befinner si rentav storre skillnader an karl vill antaga, och det ar finfin att kannedom …